Penjawat Awam Wajib Dapatkan Kebenaran Bertulis Ke Luar Negara Atau Terima Tindakan Tatatertib

Seseorang yang bergelar penjawat awam yang ingin ke luar negara atas urusan rasmi atau urusan peribadi wajib mendapatkan kebenaran bertulis.

Mengupas tentang isu ini, Jabatan Penerangan meningatkan semula tentang surat pekeliling am bil.3 tahun 2012, surat pekeliling KSU, KMMM-bil.2 tahun 2004 dan surat ederna TKSU (P) bertarikh 3 Disember 2012.

Kegagalan mendapatkan kelulusan daripada Ketua Jabatan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

 

Summer: Jabatan Penerangan Malaysia

Edayu

Lebih banyak menulis dari bersembang

Editor: Azmil

Tambah komen