Siakap Keli
Kredit: Bernama

Kelulusan Khas Sementara Pengimportan Telur Ayam Tidak Melibatkan Dana Ayam

  1. Kementerian Pertanian & Keterjaminan Makanan telah menetapkan protokol import  untuk memastikan setiap haiwan dan produk haiwan yang ingin dibawa masuk ke negara  ini mestilah bebas daripada sebarang penyakit yang boleh memudaratkan tumbuhan,  haiwan dan juga rakyat Malaysia.  
  2. Justeru itu, mana-mana syarikat yang ingin mengimport haiwan dan produk haiwan  perlu merujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS) untuk memastikan negara  sumber tersebut tersenarai dalam negara yang diluluskan. Bagi negara yang belum  diluluskan, Analisa Risiko Import perlu dijalankan terlebih dahulu. Setelah melepasi  analisa tersebut dan diluluskan di peringkat Kementerian, baharulah produk tersebut  dibenarkan untuk diimport. Mana-mana syarikat yang ingin mengimport boleh membuat  permohonan melalui website Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia  (MAQIS) di: https://www.maqis.gov.my/index.php/permohonan-permit/ 
  3. Pada 6 Disember 2022, YB Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu telah mengumumkan  kebenaran bagi mengimport telur dari sumber luar sebagai langkah sementara untuk  mencukupkan kekurangan bekalan telur dalam negara yang agak meruncing sejak  bulan Oktober 2022. Maka kelulusan khas sementara sehingga 30 Jun 2023 telah  diberikan kepada syarikat J&E Advance Tech Sdn. Bhd. dan syarikat pengeksport telur di  India yang mempunyai kapasiti pembekalan dan juga sedang membekalkan telur ke Qatar  ketika Piala Dunia 2022.  
  4. Bagi memastikan rakyat menerima telur ayam import yang selamat, bersih dan bebas  daripada segala penyakit, MAQIS dan DVS telah melaksanakan kawalan kemasukan telur  ayam import di pintu masuk negara ini secara ujian Hold, Test and Release (HTR), yang  merangkumi ujian PCR untuk pengesanan bakteria Salmonella, virus Newcastle Disease  dan Avian Influenza. Hanya telur ayam yang lepas ujian HTR sahaja yang dibenarkan  masuk ke negara ini. Setakat ini tiada telur ayam yang diimport yang gagal ujian ini. 
  5. Kerajaan Malaysia tidak ada memberikan subsidi kepada telur ayam import  sepertimana yang dinikmati pengeluar telur ayam tempatan. Sebarang perbelanjaan dan  risiko untuk mengimport telur ayam ini ditanggung sepenuhnya oleh syarikat  pengimport dan tiada dana awam yang digunakan. Kebenaran mengimport telur ayam  boleh ditamatkan pada bila-bila masa apabila bekalan telur dalam negara telah pulih dan  stabil. 
  6. Berdasarkan rekod DVS, sejak Januari 2023 usaha Kerajaan Perpaduan untuk  mengatasi kekurangan bekalan telur ayam dalam negara telah mula menunjukkan  perkembangan yang positif seperti dalam jadual berikut: 
BULAN / TAHUN  UNJURAN KURANGAN / LEBIHAN  

BEKALAN TELUR AYAM

10/2022  -118,272,070
11/2022  157,543,291
12/2022  -1,282,094
01/2023  +160,649,928

 

  1. Sehubungan itu, Kerajaan akan sentiasa memastikan langkah-langkah proaktif untuk  memastikan bekalan makanan dalam negara sentiasa mencukupi dan terjamin. 

syafiq halim

Top Fan Sepanjang Masa